Husförsamling

Malmö

Göteborg

Ett församlingliv som styrker

Den andliga familj du längtat efter

Visionen av att återgå till hur församlingen var menad att vara, för att vi ska växa och stärkas i tron.

Återupprätta männen, föräldrarnas roll, församlingstjänsterna för att så återupprätta familjen och församlingen.

 

Vi behöver män som är män enligt Bibeln och som kan älska sina hustrur som Krsistus gav sig själv till församlingen. Och som kan leda och älska sina barn för att de ska växa upp till trygga Kristuslika tjänare.

 

Församlingar som är relevanta där vi kan bära varandras bördor, genom att alla är transparenta och känner varandra, inte bara ett ytligt skådespel av bänkvärmare.

 

För äktenskap som håller och sann glädje, för psykisk hälsa och frid. Helt enkelt leva församlingslivet så som skriften tydligt och enkelt är.

 

Traditioner kan verka oskyldiga, men hör inte hemma i Herrens församling.

 

En församling där vi inte går till kyrkan, utan där vi är kyrkan.

Husförsamling.nu

Vi vill ha församling nu, idag, inte imorgon. En relevant församling, den andliga familj som du längtat efter. Med hjärta för människor.

Den som hör hans röst skall omvända sig så länge det kallas idag.

- Rom 2:22

# husförsamling

# husförsamling malmö

# husförsamling göteborg

# kyrkan skall vara en husförsamling

# kyrka göteborg

# kyrka malmö

2008-2023